Partners

Filip Van Hende (ereadvocaat, stichter)

Na de latijn-griekse humaniora startte Filip Van Hende de rechtenstudie aan de Universiteit te Gent in 1969. Hij sloot zich aan bij de oprichters van de wetswinkel. Het begrijpelijk en toegankelijk maken van het recht was het doel en resulteerde in zijn eedaflegging aan de Gentse balie in 1974.

Na zijn stage begon hij met vier gelijkgezinden een praktijk aan de Baliestraat, waar het kantoor nog steeds gevestigd is. Strafrecht, familierecht en medisch recht zijn de voorkeurmateries, maar vooral in het strafrecht kreeg hij enige faam, vooral door de thans reeds zeventig Assisenzaken waarin hij optrad.
Ondertussen werkte hij mee aan de Vzw. De Sleutel, het ABC, thans Eclips, het CAT en werd hij co-auteur van de boeken

“Mijn kind en drugs” (Houtekiet) en “Wet en duiding drugwetgeving” (Larcier) waaruit zijn speciale betrokkenheid bij de verslaafde blijkt.

In een tweetal TV programma’s trachtte hij voor een groter publiek de wet en de toepassing ervan toe te lichten. Zijn engagement kon hij verder uitbouwen toen hij gedurende zes jaar OCMW voorzitter werd en negen jaar gemeenteraadslid.

Sinds 1 juli 2022 is Filip Van Hende ereadvocaat aan de balie van Gent.

Jan De Winter

Jan De Winter (KU Leuven 1999) is sinds oktober 1999 als advocaat ingeschreven te Gent.

Op het kantoor houdt hij zich vooral bezig met strafrecht en personen- en familierecht. Daarnaast heeft mr. De Winter een bijzondere interesse voor het jeugdrecht, zowel het jeugdstrafrecht als de jeugdbescherming.

Jan De Winter is reeds jaren lid van de commissie Strafrecht bij de Orde van Vlaamse Balies.
Ter gelegenheid van de Plechtige Openingsvergadering van het gerechtelijk jaar 2011-2012 van de balie van Gent hield hij de openingsrede met als titel “Het Slot en de Sleutel – over de problematiek van de internering”.

In de materie van de internering wordt Jan De Winter regelmatig gevraagd als spreker op vormingsmomenten en op studiedagen. Samen met zijn collega Emma Teerlinck verzorgde hij in het kader van de permante vorming van de Vlaamse Conferentie van de balie te Gent, de bijdrage over de nieuwe Interneringswet, gepubliceerd in ‘De Potpourri-wetten’ Larcier, 2017.

Vanuit zijn maatschappelijke engagement voor de sociaal zwakkeren, en om de praktijk ook vanuit een andere invalshoek te bekijken, is Jan De Winter bestuurder van twee voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg.
Mr. De Winter is sinds 2015 houder van het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’.

Emma Teerlinck

Emma Teerlinck behaalde in 2014 met grote onderscheiding haar Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent.

Sinds september 2014 is ze advocaat aan de balie van Gent. In september 2019 werd ze vennoot in het kantoor Van Hende Advocaten. Ze richt zich voornamelijk op het strafrecht en het personen- en familierecht.

Met zorg behartigt Mr. Teerlinck de belangen van zowel verdachten als slachtoffers. Ze hecht veel belang aan het menselijke aspect van het recht, waar haar inlevingsvermogen een grote troef is.

Mr. Teerlinck is houder van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding.

Advocaten

Benjamin Van Waes

Benjamin Van Waes behaalde in 2013 met grote onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Gentse Universiteit en is sindsdien advocaat aan de Balie van Gent.

Reeds tijdens zijn opleiding mocht hij met het kantoor kennismaken en deed hij er nuttige praktijkervaring op. In november 2022 richtte mr. Van Waes een eigen kantoor op, waarna hij nauw blijft samenwerken met Van Hende Advocaten.

Mr. Van Waes verdiept zich hoofdzakelijk in straf- en aansprakelijkheidsrecht en koestert tevens een bijzondere interesse voor medisch recht en familierecht.

Mr. Van Waes is houder van het getuigschrift opleiding cassatie in strafzaken en het getuigschrift Salduz opleiding.

Justine Kochuyt

Justine Kochuyt is sinds 2021 advocaat met een voorliefde voor Strafrecht en Personen- en Familierecht.

Ze behaalde haar Master in de Rechten met grote onderscheiding aan de Universiteit Gent, waarna ze vol enthousiasme in de advocatuur stapte.

Na enige ervaring te hebben opgedaan aan de Balie van Oudenaarde, keerde mr. Kochuyt in januari 2022 terug naar haar thuisstad. Ze sloot zich aan bij de Balie van Gent en vervoegde Van Hende Advocaten.

Haar expertise in combinatie met haar sterk empathisch vermogen maakt Mr. Kochuyt een waardevolle aanvulling voor ons kantoor en onze cliënten.

Mr. Kochuyt is houder van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding.

Maud Decavel

Maud Decavel behaalde in 2022 met grote onderscheiding het diploma van Master in de rechten aan de Universiteit Gent.

Sinds september 2022 maakt ze deel uit van het kantoor Van Hende Advocaten, waar zij zich voornamelijk toespitst op het strafrecht en het personen- en familierecht. Haar bijzondere interesse ligt in de complexe materie van de internering, waar haar vastberadenheid en streven naar rechtvaardigheid een toegevoegde waarde vormen in elk dossier.

Mr. Decavel is actief betrokken bij het verdedigen van de belangen van kwetsbare groepen in onze samenleving en werkt daarom mee aan verschillende projecten die dit doel vooropstellen.

Manon Huyghe

Manon Huyghe behaalde in 2022 met grote onderscheiding haar Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent. Vervolgens behaalde mr. Huyghe nog een tweede masterdiploma ‘Meertalige bedrijfscommunicatie’ (UGent) met grote onderscheiding.

In 2023 koos ze voor haar eerste passie en startte ze aan de Gentse balie als advocaat bij het kantoor Van Hende Advocaten.

Mr. Huyghe richt zich vooral op het strafrecht. Daarnaast heeft ze ook een bijzondere interesse voor wegverkeersrecht en personen- en familierecht.

Met haar expertise, sterk rechtvaardigheidsgevoel en betrokkenheid staat ze de cliënten bij in elke stap van de procedure.

Medewerkers

Natascha D'Haeyer & Marijke Noé

Natascha D’Haeyer en Marijke Noé verzorgen samen het secretariaat en staan u steeds vriendelijk te woord aan de telefoon.

Zij zorgen voor het inplannen van de afspraken, de verwerking van het dictaat en de algehele goede werking van het kantoor.