Partners

Filip Van Hende (ereadvocaat, stichter)

Na de latijn-griekse humaniora startte Filip Van Hende de rechtenstudie aan de Universiteit te Gent in 1969. Hij sloot zich aan bij de oprichters van de wetswinkel. Het begrijpelijk en toegankelijk maken van het recht was het doel en resulteerde in zijn eedaflegging aan de Gentse balie in 1974.

Na zijn stage begon hij met vier gelijkgezinden een praktijk aan de Baliestraat, waar het kantoor nog steeds gevestigd is. Strafrecht, familierecht en medisch recht zijn de voorkeurmateries, maar vooral in het strafrecht kreeg hij enige faam, vooral door de thans reeds zeventig Assisenzaken waarin hij optrad.
Ondertussen werkte hij mee aan de Vzw. De Sleutel, het ABC, thans Eclips, het CAT en werd hij co-auteur van de boeken

“Mijn kind en drugs” (Houtekiet) en “Wet en duiding drugwetgeving” (Larcier) waaruit zijn speciale betrokkenheid bij de verslaafde blijkt.

In een tweetal TV programma’s trachtte hij voor een groter publiek de wet en de toepassing ervan toe te lichten. Zijn engagement kon hij verder uitbouwen toen hij gedurende zes jaar OCMW voorzitter werd en negen jaar gemeenteraadslid.

Jan De Winter

Jan De Winter (KU Leuven 1999) is sinds oktober 1999 als advocaat ingeschreven te Gent.

Op het kantoor houdt hij zich vooral bezig met strafrecht en personen- en familierecht. Daarnaast heeft mr. De Winter een bijzondere interesse voor het jeugdrecht, zowel het jeugdstrafrecht als de jeugdbescherming.

Jan De Winter is reeds jaren lid van de commissie Strafrecht bij de Orde van Vlaamse Balies.
Ter gelegenheid van de Plechtige Openingsvergadering van het gerechtelijk jaar 2011-2012 van de balie van Gent hield hij de openingsrede met als titel “Het Slot en de Sleutel – over de problematiek van de internering”.

In de materie van de internering wordt Jan De Winter regelmatig gevraagd als spreker op vormingsmomenten en op studiedagen. Samen met zijn collega Emma Teerlinck verzorgde hij in het kader van de permante vorming van de Vlaamse Conferentie van de balie te Gent, de bijdrage over de nieuwe Interneringswet, gepubliceerd in ‘De Potpourri-wetten’ Larcier, 2017.

Vanuit zijn maatschappelijke engagement voor de sociaal zwakkeren, en om de praktijk ook vanuit een andere invalshoek te bekijken, is Jan De Winter bestuurder van twee voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg.
Mr. De Winter is sinds 2015 houder van het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’.

Benjamin Van Waes

Benjamin Van Waes behaalde in 2013 met grote onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Gentse Universiteit en is sindsdien advocaat aan de Balie van Gent.

Reeds tijdens zijn opleiding mocht hij met het kantoor kennismaken en deed hij er nuttige praktijkervaring op.

Mr. Van Waes verdiept zich hoofdzakelijk in straf- en aansprakelijkheidsrecht en koestert tevens een bijzondere interesse voor medisch recht en familierecht.

Mr. Van Waes is houder van het getuigschrift opleiding cassatie in strafzaken en het getuigschrift Salduz opleiding.

Emma Teerlinck

Emma Teerlinck behaalde in 2014 met grote onderscheiding haar Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent.

Sinds september 2014 is ze advocaat aan de balie van Gent. In september 2019 werd ze vennoot in het kantoor Van Hende Advocaten. Ze richt zich voornamelijk op het strafrecht en het personen- en familierecht.

Met zorg behartigt Mr. Teerlinck de belangen van zowel verdachten als slachtoffers. Ze hecht veel belang aan het menselijke aspect van het recht, waar haar inlevingsvermogen een grote troef is.

Mr. Teerlinck is houder van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding.

Advocaten

Justine Kochuyt

Medewerkers

Natascha D'Haeyer