Van Hende Advocaten heeft expertise in verschillende sectoren van het recht met een bijzondere focus op

Strafrecht in de ruimste zin, van inbreuken op de wegverkeerswet tot levensdelicten, over inbreuken op de Drugwet, zedendelicten, slagen en verwondingen en vermogensdelicten zoals diefstal, oplichting, fraude. Het kantoor levert bijstand bij het verhoor, het vooronderzoek, het proces ten gronde en strafuitvoering.

Binnen het strafrecht heeft het kantoor bovendien een bijzondere vertrouwdheid met het Jeugdbeschermings- en Jeugddelinquentierecht en de problematiek van de Internering.

Het kantoor staat zowel daders als slachtoffers bij.

Verschillende advocaten binnen het kantoor beschikken over het getuigschrift cassatie in strafzaken.

Personen en Familierecht, hetgeen echtscheidingsrecht omvat en familiale moeilijkheden, de vereffening-verdeling van (huwelijks)vermogens, afstammingsbetwistingen en geschillen tussen ouders en kinderen.

Daarnaast behandelt Van Hende Advocaten ook vaak dossiers in medische en professionele aansprakelijkheid, zowel voor zorgverleners als voor patiënten.

Voor burgerlijk recht gaat het vooral over aansprakelijkheid, verbintenissen en huurwetgeving.

Van Hende Advocaten
Baliestraat 28
9000 Gent

T 09 221 20 15
F 09 220 31 42
info@vanhende-advocaten.be

Van Hende Advocaten draagt de naam van mr. Filip Van Hende, sinds 1974 advocaat bij de balie van Gent en nog steeds inspirator van het kantoor.

Het kantoor heeft, sinds het begin, bijzondere aandacht voor de sociale problematiek waarmee de cliënt kan kampen.

Het kantoor telt 5 advocaten die als hecht team samenwerken in het behartigen van de belangen van het cliënteel.